Nieuws

 

NIEUWS

WTC De Ware Vrienden vzw


Corona Update 31.07.2020


Beste allemaal,


Ondertussen zijn we weeral een weekske later en dagelijks krijgen we nieuwe info over Corona. 

In Sint-Truiden komen we er nog zéér goed vanaf: nog géén opnames in de kliniek!!  Dat is dus al hoopgevend.


Na samenspraak met de sportdienst van Sint-Truiden en in overleg met het bestuur kunnen we het volgende mededelen:


- We mogen in groep rijden van max 50 man: dus geen probleem.

- Voor ons lokaal en drankgelegenheid: Wij moeten de voorschriften van de horeca volgen!

Dus:

- Mondmasker aan bij binnenkomen, bij verplaatsing in lokaal (zie richtlijnen van vorige mail);

- Neergezeten mag mondmasker af;

- Aangezien niemand in zijn familiale bubbel zit moet er 1,5m afstand gehouden worden van elkaar;

- In het lokaal zijn de tafels en stoelen herschikt zodat we hieraan kunnen voldoen;

- Eventueel kunnen we nog tafels onder afdak zetten indien nodig (indien we met teveel leden zijn);

- Niet duidelijk: bij fietsen in steden: met of zonder mondmasker?


Wij weten dat die 1,5m moeilijk is te handhaven, maar met een beetje goeie wil is dat mogelijk, of toch zo goed als.  De week-fietsers hebben al aangetoond dat het wel degelijk kan.


Het is beter nu ons uiterste best te doen om veilig te genieten na de rit, dan bij ontstentenis ons lokaal te moeten sluiten.


Aan iedereen: Wij rekenen op ieders medewerking en gezond verstand!! (uitdrukking die iedereen al honderd maal gehoord heeft)


Vriendelijke groeten,

Danny Devolder

Voorzitter


Corona Update 25.07.2020


Beste leden WTC De Ware Vrienden,


Betreft: nieuwe maatregelen voor de “Horeca”, dus ook voor onze sportclub.


Iedereen zal het wel vernomen hebben via de media (en ook stad St Truiden):  nieuwe besmettingen zijn in felle opmars en dus zijn er ook strengere maatregelen te nemen om besmettingen te vermijden!!

Ook wij, ons bestuur en ook zeker alle leden, willen vermijden dat er iemand van ons zou besmet geraken!!  Daarom moeten we vanaf zondag 26 juli volgende verplichtingen in acht nemen:


> Iemand die zich zou ziek voelen (min of meer), komt uiteraard niet naar de club;

> Regels van vroeger: handen ontsmetten, 1,5m afstand houden, blijven van kracht;

> Nieuw: verplichting van mondmaskers bij verplaatsingen in ons clublokaal;

> Bij inschrijving: mondmasker aan;

> Na de rit bij binnenkomen lokaal: mondmasker aan;

> Eenmaal neergezeten aan uw tafel mag mondmasker af;

> Blijf zitten in uw bubbel: groepen A , B C en D;

> Bij verplaatsing in het lokaal: mondmasker aan;

> Bestellingen van dranken:

> Eerste drankje (meestal met drankbonnetje) kan je bij binnenkomen afhalen aan toog vooraleer te gaan zitten aan uw tafel (uw bubbel);

> Daarna: vul een bestelbonneke in, roep de barman, die zorgt dat de drank aan tafel wordt bezorgd.  Indien je toch naar de toog zou gaan: verplicht mondmasker aan!!


> Betreft mondmaskers: iedereen brengt zijn mondmasker mee.  Onze raad: steek die in een plastiekzakje zodat je die kan wegstoppen in een zak van uw trui.

Indien er toch per toeval of vergetelheid iemand geen mondmasker zou bij hebben, kan er een krijgen van de club zodat die ook in regel is met de voorschriften.


Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen vlot meewerkt om dit te realiseren. Als iedereen, zoals ze zo dikwijls zeggen, hun gezond verstand gebruikt, zal en moet dit zeker lukken !!!


Wij willen samen het virus overwinnen!


Vriendelijke groeten,

Danny Devolder

uw voorzitterNieuwe positieve (her)start van het seizoen


Beste leden WTC De Ware Vrienden,

 

Na de Corona rustpauze zijn we voorbije zondag 14 juni terug gestart met onze clubritten.

 

Niettegenstaande dat het ook “Vadertjesdag “ was, zijn we toch met 45 leden vertrokken in onze 4 groepen samen.

Van een succes gesproken!  Iedereen was blij om opnieuw samen te kunnen fietsen!

 

Zo verder doen, dan kunnen we er toch nog een leuk seizoen van maken!!!

 

Vriendelijke groeten,

Danny Devolder

VoorzitterCORONA Update 05.06.2020


Beste leden “De Ware Vrienden”,


Betreft: Situatie Coronacrisis en opstarten van onze clubritten.


Na de regeringsmededeling van woensdag 3 juni besluiten we dat de coronacrisis verder evolueert in de gunstige zin, wat echter zeker niet wil zeggen dat het gevaar op besmetting voorbij is.  Wij moeten, zelfs vermoedelijk nog voor een lange tijd, op onze hoede zijn als we contacten hebben met mensen die niet tot ons eigen huisgezin behoren.

We zien de huidige situatie echter gunstig tegemoet.


Na 17 clubritten niet gereden te hebben, kunnen we eindelijk op zondag 14 juni (ook vadertjesdag) terug beginnen met onze geleide clubritten per groep!!! 


Het bestuur heeft de koppen bij elkaar gestoken om de start zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. 

Daarom volgende richtlijnen:

  • Wie zich ziek of niet goed voelt, of symptomen van corona vertoont, komt zeker niet naar de club!
  • Zoals het reglement voorschrijft moet iedereen in de nieuwe clubkledij zijn!  Deze clubkledij hebben jullie reeds ontvangen (en ook kunnen testen).
  • Bij het binnenkomen in de gang zal er ontsmettingsmiddel staan om de handen te ontsmetten.
  • Benny en Patrick doen de inschrijvingen aan 2 tegen elkaar gezette tafels.  U legt uw kaartje voor aan Patrick voor een stempel en steekt het terug in het bord.  Wij vragen dat de leden gepast geld (4€) meebrengen om zo weinig mogelijk manueel contact te moeten hebben (er zal een doos staan om het geld in te gooien).  Indien het echter niet anders kan, dan toch wisselen.  Patrick zal ook de 2 bonnekes klaar leggen.  In principe zullen op het moment van inschrijving Benny en Patrick een mondmasker dragen uit veiligheid!
  • De rit zal verder verlopen zoals altijd, per groep.  Daar we niet weten hoe het met de conditie gesteld is van de leden zullen we oplettend zijn om een gepaste snelheid aan te houden zodat iedereen goed kan volgen.  De ritten zelf die voorzien waren blijven behouden.
  • Per groep (max 20 man) is er een wegkapitein (draagt een armband met belgische kleuren).  De wegkapitein  zorgt voor een veilig verloop.  Bij een probleem moeten zijn instructies opgevolgd worden.  Onderweg zeker niet de neus snuiten langs de kant van de weg, maar wel in een zakdoek of volledig achteraan de groep!
  • Na de rit kunnen de leden binnenkomen in het lokaal om nog iets te drinken.  Dubbele tafels zijn geplaatst op 1,5m afstand en per dubbele tafel staan 6 stoelen.  Aan de grote tafel (C groep) staan er 8 stoelen.  Wij vragen aan de leden om zelf verstandig gebruik te maken van de zitplaatsen.  Iedereen kent ondertussen wel de algemene regels: géén handjes geven, niezen of hoesten in de elleboog en op een veilige afstand blijven.
  • De 2 barmannen, mét mondmasker, zullen uw bestelling opnemen en aan tafel brengen.  In het beste geval kan er 1 persoon per tafel een bestelling afhalen aan de toog.
  • Er mag niemand aan de toog blijven drinken, daarom zijn de barkrukken verwijderd.  Alle leden moeten aan een tafel zitten om iets te drinken.


Dat is zowat het voornaamste om alles veilig te laten verlopen.  Als iedereen verstandig omgaat met deze situatie zijn wij ervan overtuigd dat alles wel in goede plooien zal vallen.

Indien er nog aanpassingen zouden komen op deze uiteenzetting, zullen we dat nog laten weten voor de eerste rit.


Voor de fietsers in de week, dinsdag- en donderdagnamiddag: Het lokaal zal vanaf dinsdag terug open zijn om na de rit iets te drinken in ons lokaal.  Ik weet dat iedereen hier echt naar verlangt!


Indien er iemand nog vragen heeft: laat maar horen!


Vriendelijke fietsgroeten,

Danny Devolder, uw voorzitter.CORONA Update 23.05.2020


Beste leden De Ware Vrienden,


De evolutie in het corona proces gaat de goeie richting uit.  Maar volgens de virologen zijn we nog bijlange niet uit het besmettingsgevaar!!


Na overleg met ons bestuur hebben wij besloten om de crisisvergadering van de regering van 5 juni (met ingang op 8 juni) af te wachten.  Mogelijks worden er positieve regelingen getroffen voor de horeca en dus ook voor onze clubbar.  Dan zou het veel gemakkelijker zijn voor inschrijvingen te regelen en het openen van onze clubbar (al dan niet met nog beperkingen i.v.m. afstand houden). 


Dus afhankelijk van de besluiten van de regering en virologen, zullen we mogelijks terug met de clubritten starten op 14 juni.  Houd de moed erin!!!

In afwachting stellen we vast dat er reeds veel leden terug in groep meerijden (deze week dinsdag 15 man en donderdag 24 man) en dat is goed nieuws.

Er zijn echter nog steeds leden die verkiezen om nog niet in groep mee te rijden, wat terecht hun eigen veilige keuze is.  Daarom ook dat wij de nieuwe clubstart nog even uitstellen.


Ook bedankt aan de leden die reeds in grote getale met onze nieuwe kledij rijden, wat we iedereen aanraden!!


Aan iedereen nogmaals veel fietsplezier, elk op u eigen manier.


Vriendelijke groeten,

Danny Devolder, uw voorzitter.CORONA Update 17.05.2020


Beste leden De Ware Vrienden,


Jullie zullen ook wel vernomen hebben dat, vanaf 18 mei,  de volwassenen terug mogen buiten sporten met max 20 man.  Dus ook de wielertoeristen in groep de baan op, op veilige afstand van elkaar, en met een reglementaire wegkapitein, die de verantwoordelijkheid draagt over de groep. (niet te onderschatten!!)

Hierop is al veel reactie gekomen over “Veilig fietsen in groep: hoe doe je dat?” in achtgenomen mét alle Corona veiligheidsvoorschriften.  Veel wielertoeristengroepen stellen daarom de start nog effen uit!!


Onze club heeft, voorlopig althans, nog géén actie ondernomen om terug een startdatum mee te delen.  Wij willen dat zeer binnenkort wel doen, op voorwaarde dat iedereen zijn veiligheid is verzekerd.


Wij zullen de proef doen tijdens onze week-ritten: dinsdag, donderdag en zaterdag (vanaf aanstaande dinsdag). Afhankelijk hoe dit verloopt zullen we beslissen om ook de start te nemen met onze clubritten vanaf ...?

Dit zullen we u op tijd en stond communiceren.


Dus beste leden, héél binnenkort hopen we van opnieuw te starten met onze nieuwe kledij op een veilige manier.

U hoort van ons !!

In afwachting: hou uw vorm op peil door toch te fietsen, hetzij alleen of met 2 à 3 man!Vriendelijke groeten,

Danny Devolder, voorzitter.CORONA Update 26.04.2020


Hallo beste clubleden WTC De Ware Vrienden,


Mijn eerste wens is dat ik hoop (het bestuur), dat jullie nog allen goed en wel gezond zijn.  Mocht dat niet zo zijn, dan wensen wij jullie een spoedige genezing!

Voorlopig blijft nog alles bij de vroegere beslissingen van de regering: blijf in uw kot!!  Inderdaad, de bekritiseerde toespraak van vrijdag is duidelijk voor ons, wielertoeristen: ”sportieve activiteiten in de buitenlucht: met max 2 personen”


Fase 2: 18 mei: “sportieve activiteiten kunnen worden uitgebreid naar meer dan 2 personen, na evaluatie”.  Dit is dus zeer vaag en nietszeggend.  We kunnen alleen maar afwachten.  Laten we er maar van uitgaan dat de maand mei vermoedelijk ook nog in het water zal vallen!!


Laat echter de moed niet zakken: blijf rustig fietsen op eigen tempo, alleen (te verkiezen) of met vaste partner.  Het mooie weer is ons gelukkig gunstig gezind.Sportieve groeten aan iedereen,

Danny Devolder en het bestuurCORONA Update 16.04.2020


Hallo beste leden WTC  De  Ware  Vrienden,


Zoals we konden verwachten heeft de regering (virologen) de huidige maatregel verlengd tot voorlopig 3 mei.

DUS: we kunnen nog steeds niet onze clubritten afwerken tot op zijn minst die datum.  Ze hebben wel nog niet gezegd wat er daarna zal toegelaten worden ivm het wielertoerisme!!


Ik verwacht echter dat groepuitstappen na 3 mei nog steeds niet zullen mogen worden georganiseerd.  Afwachten dus tot volgend nieuws van de regering.


Ondertussen zullen we verder fietsen, alleen of met twee, je kiest zelf maar!!

Ook doet het bestuur het nodige om iedereen zijn kledij te bezorgen.  Wie nog geen initiatief genomen heeft voor de kledij: doe het maar en spreek af met Dries Hoebrechs!!


Onze goede raad: Hou het veilig!!  Zorg voor uw gezondheid!!Vriendelijke groeten,

Danny Devolder

VoorzitterCORONA Update 29.03.2020


Beste leden van “De Ware Vrienden”


Jullie zullen het wel al allemaal vernomen hebben: de regering en de specialisten medici hebben de veiligheidsmaatregelingen voor de Corona met (voorlopig) 2 weken verlengd tot en met 19 april.


Het Coronavirus treft ons allemaal en de hoogste prioriteit ligt zonder twijfel bij de gezondheid van jullie en je families. Ons bestuur hoopt dat jullie, je familie en vrienden, door het strikt naleven van de opgelegde maatregelen , het virus hebben kunnen ontlopen. Mocht dat toch bij iemand van jullie niet gelukt zijn, dan wensen wij  de getroffen personen een héél spoedig herstel toe!!


Met spijt in het hart moeten we dan ook de voorziene clubbijeenkomsten tot en met 19 april al zeker schrappen. Onze mening is echter dat de kans groot is dat nogmaals alles zal verlengd worden tot 3 mei (zoals trouwens al het geval is veel andere landen). Maar laten we rustig afwachten wat de virologen, medici en regering zullen beslissen eenmaal het zover is. 


Wat kunnen jullie, wielertoeristen, nu doen?? Rustig, alleen of met twee, ritjes rijden op je eigen tempo en genieten van het mooie weer en de natuur. Op die manier blijf je dan toch nog goed beweging.

Mogelijks zullen we bij de nieuwe start de ritten aanpassen wat betreft aantal km en ook de lastigheidsgraad.


Wat betreft ons aangekondigd feestje ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan, voorzien op zondag 3 mei, moeten we nu al zeggen dat, gezien de huidige grote onzekerheid, dat niet zal kunnen doorgaan op deze datum! Maar uitgesteld is geen afstel!!


Als slot een woordje over onze wieleroutfit: waarschijnlijk vragen jullie zich af hoe het zit met de levering van onze nieuwe kledij. Vanuit het zwaar getroffen gebied in Italië is eindelijk de kledij geleverd, met uitzondering van een heel kleine restoplage die eerstdaags zal geleverd worden.

Wat de verdeling betreft: in de huidige omstandigheden kunnen we niet bijeenkomen om alles uit te delen. Want minister Maggie zegt: “blijf in uw kot en géén bijeenkomsten, ik meen het”. 

Zodra wij een oplossing zien voor de verdeling laten we dat aan iedereen weten.


Wij houden jullie op de hoogte!!!


Uw voorzitter

Danny Devolder


CORONA Update 16.03.2020


Beste leden van “De Ware Vrienden”

Verleden week stuurde ik jullie al een mail met regelingen voor onze clubritten.


Ondertussen moeten we nu wel besluiten dat wij deze maand géén clubritten meer zullen kunnen rijden. Tevens zal ons clublokaal deze maand gesloten blijven, dit om alle risico’s te vermijden.

Welke regelingen of verplichtingen er volgende maand zullen volgen moet we nog afwachten.


Wij moeten het Corona virus héél ernstig nemen!! Volgens de deskundigen specialisten zal algemeen de besmetting nog erger worden, met gevolg dat er hier ook in België nog meer besmettingen en doden zullen volgen.


In naam van het bestuur moet ik wel iedereen aanraden om zéér voorzichtig te zijn met contacten met andere personen!! Ik hoop dat wij, na de crisis, terug de weg op kunnen met al onze leden!!

Wellicht willen jullie nu ook nog fietsen, hetzij alleen (veiligst) of met enkele kameraden. Hou er dan rekening mee dat (in geval van in groep) jullie voldoende voorzorgen nemen!


Vriendelijke groeten,

Danny Devolder


Ledenvergadering 2020


Beste wielervrienden,

 

Een jaar is alweer voorbij en zoals in de statuten beschreven is het opnieuw tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering.

De vergadering zal plaatsvinden in het clublokaal op zondag 2 februari om 9u00.


Naar goede gewoonte starten we met koffie en gebak om vervolgens het officiële gedeelte aan te vangen.


Alle leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per mail.Groeten,


Het bestuur WTC De Ware Vrienden


Clubfeest 2019


Het competitieseizoen is al een tijdje afgesloten (zie " laatste rit " bij ritten op de site), dus was het tijd om onze clubkampioenen te vieren en dit tijdens ons clubfeest op 14 december.


Dit jaar heeft het bestuur opnieuw gekozen voor het alomgekende Kelsbekerhof om onze leden, samen met hun partners, te ontvangen voor een heerlijk buffetmenu met alles erop en eraan.

 

Tijdens de receptie werden dan ook de 4 clubkampioenen gevierd. 

Bij de A-groep was dat Geert Hollebeke, de B-groep Rohny Appeltans, de C-groep Marc Lemmens en de D-groep Julienne Quarem (zie ook bijgevoegde foto’s).Terloops kunnen we meedelen dat er in totaal ongeveer 75.000 km werden afgelegd voor de 4 groepen bijeen.

 

Na een heerlijke maaltijd was het tijd om met de muziek van onze vaste DJ een dansje te wagen en dit tot in de vroege uurtjes! 

Natuurlijk is dergelijk feest ook een ideale gelegenheid om met iedereen een praatje te maken en anekdotes op te halen. 

 

Opnieuw konden we een succesvol wielertoeristenjaar afsluiten met dit geslaagd clubfeest.

 


Het bestuur WTC De Ware Vrienden


Een nieuw Seizoen, een nieuwe Outfit.


Op seizoen 2020 is het nog even wachten, maar ondertussen zitten we niet stil bij WTC De Ware Vrienden.


Na 5 jaar gaan we in 2020 van start in volledig nieuw ontworpen clubkledij. 


Voor geïnteresseerde fietsliefhebbers en wielertoeristen die twijfelen om lid te worden van een toffe wielerclub...

Dit is het ideale instapmoment.  Meer informatie kan je terugvinden onder contact in het algemene menu.


De eerste officiële afbeeldingen alsook een update van de nieuwe sponsors volgen binnenkort.Het bestuur WTC De Ware Vrienden


SPINNING  2019 - 2020


Reeds sedert begin november zijn we terug aan het spinnen om de opgebouwde conditie van de zomer in stand te houden. (loopt tot eind februari)


Zoals gewoonlijk spinnen we iedere woensdagavond in 2 groepen, van 19 tot 20 u en van 20u tot 21u. Beide spinningsuren waren vanaf de zomer al volzet, dus 2 x 14 spinners.

Om dit mogelijk te maken moeten we natuurlijk de lesgevers Geert, Rob, Dries en indien nodig Rik, van harte bedanken voor hun inzet om dit mogelijk te maken.


Op 4 december kwam zelfs Sinterklaas en Zwarte Piet ons bezoeken en ze hebben zelfs ook effen op de spinningsfiets plaats genomen.

Ook dank aan alle spinners om wekelijks in een plezante sfeer te komen spinnen.


Voor alle info: contacteer de voorzitter Danny Devolder, per mail of gsm 0485/66 53 63. 


Het bestuur WTC De Ware Vrienden

 

Hartveilige sportclub

WTC De Ware Vrienden vzw


Verleden jaar hebben 11 leden de opleiding gevolgd voor reanimatie bij hartfalen.


In ons lokaal hebben wij nu ook een AED toestel om hartimpulsen te geven bij een patiënt met hartfalen.


Dit toestel hangt in de gang van ons lokaal en is verzegeld. Enkel bij noodzakelijk gebruik mag de verzegeling verbroken worden en dan kan het toestel gebruikt worden om de patiënt hartimpulsen te geven. Het toestel zegt zelf hoe het moet gebruikt worden.

Mogen we vragen aan de leden om dit AED toestel onaangeroerd te laten, als het niet moet gebruikt worden. Dan blijft het toestel altijd klaar voor gebruik. Het bestuur WTC De Ware Vrienden vzw